icon-twitter.pngicon-linkedin.pngicon-facebook.pngicon-google.png

Begeleiding van kinderen met een gedragsstoornis

• autisme w.o. PDD NOS en syndroom van asperger
• ADHD, ADD
• sociale vaardigheden
• faalangst

Gedragsspecialist

Van nature bezitten kinderen veel talenten die vaak onbenut en ongezien blijven. Het kind en zijn omgeving zijn te vaak gefocused op wat het niet kan of niet wil. Ook op school ligt regelmatig de nadruk op slechte cijfers en negatief of afwijkend gedrag in de klas.

Wij helpen het kind juist door zijn kwaliteiten te herkennen en te benadrukken. Hierdoor ontwikkelt het kind een positief zelfbeeld, waardoor leren en ontwikkelen op een ongedwongen en plezierige manier worden mogelijk gemaakt.

Denken in oplossingen

Wij kiezen voor een andere invalshoek; 'Ik kan het en ik mag zijn wie ik ben' geeft kinderen zelfvertrouwen, waardoor ook andere, nog niet ontdekte talenten, tot uiting komen. Kinderen worden weer blij en stralen dat ook uit. Ze zijn autonoom en nemen weer hun eigen beslissingen.

Individuele begeleiding voor kinderen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding kan ook plaatsvinden op school. Door de intensieve samenwerking met het kind, ouders en school kunnen we voor een optimale begeleiding zorgen.

 

Neem contact met ons op